Att anordna en begravning i Malmö

När en nära anhörig går bort kan det vara svårt för de allra flesta att veta vad man ska göra och i vilken ordning man ska ta tag i saker och ting.

Till att börja med kan man informera om dödsfallet till de närmaste vännerna och anhöriga, och här är en lista över de kontakter som bör informeras så fort som möjligt och andra åtgärder som bör göras så fort det går:

 • Arbetsgivare om den avlidne arbetade
 • Kollegor eventuellt
 • Grannar om de hade umgänge
 • Hemtjänsten om den avlidne hade det.
 • Städbolag om den avlidne hade städning
 • Föreningar som den avlidne var med i
 • Avsluta abonnemang och autogiron

Förberedelse för en begravning

Det kan vara bra att börja planera begravningen så tidigt som möjligt eftersom begravningen måste ske inom en månad efter dödsfallet. Det kan vara svårt att hitta en tid för begravning som passar alla som vill komma, men börjar man planera i god tid finns det större chans att hitta en tid som passar alla. Ibland kan det vara svårt att hitta en ledig lokal för ceremoni och minnesstund men begravningsbyråer brukar ordna det mesta när det gäller planering, genom sina kontakter. 

Här är en lista över de olika typer av begravningar man kan anordna i Malmö. 

 • Kyrklig Begravning
 • Borgerlig Begravning
 • Direktkremation
 • Judisk begravning
 • Muslimsk begravning
 • Buddhistisk begravning
 • Begravning utan ceremoni
 • Begravning med urna
 • Ortodox begravning
 • Katolsk begravning
 • Jordbegravning
 • Sjöbegravning 

Oavsett vilken typ av begravning du vill arrangera kan en begravningsbyrå hjälpa till och vägleda dig, så att inget blir bortglömt. I Malmö finns en mängd olika begravningsbyråer och alla gör nästan exakt samma jobb. Vad som skiljer dom åt är priserna för arvodet och att vissa begravningsbyråer har ett kontor.