Anordna Muslimska begravningar i Malmö

Islam är en av världens största religioner och Sveriges näst största. Islam har precis som judendomen och kristendomen sina rötter i Gamla Testamentet och kan delas upp i två olika huvudgrupper: Sunni och Shia. Grundtanken i Islam är att Gud är alltings skapare och domare och guds vilja – Allah, har blivit känd genom profeterna: Abraham, Moses, Jesus och Muhammed. Muhammed har förmedlat Guds vilja i Koranen vilket skiljer sig i tolkningen från de andra profeterna. 

I utkanten av östra kyrkogården i Malmö är den muslimska begravningsplatsen är placerad. Begravningsplatsen är omgärdad av och är avskild från resterande kyrkogården med en hög bokhäck. Muslimska gravar är oftast tydligt utmärkta eftersom det är förbjudet att beträda graven. Om en muslim önskar att bli begravd på en allmän kyrkogård, ska inte någon ha varit begravd på samma plats innan dem.

Ritualen vid en muslimsk begravning i Malmö

För en muslim är döden bara slutet på detta liv, och att döden är början på något nytt. Muslimska begravningsceremonier är oftast mycket enkla. Enligt muslimsk tradition skall en muslim alltid jordbegravas direkt i jord utan kista, kremering är inte tillåtet inom Islam. Det är dock inte tillåtet att begrava någon utan kista i Sverige men det är tillåtet att göra hål i kistan som en kompromiss. Begravningen bör ske utan dröjsmål, och gravsättningen bör ske inom 24 – 48 timmar efter dödsfallet.  

Ritualen vid en muslimsk begravning föregås av en religiös tvagning varefter den döde lindas in i bomullstyg. Sedan läggs den döde i en mycket enkel kista vid muslimska begravningar I Sverige. Till skillnad från traditionella svenska begravningar brukar inte blommor förekomma på en muslimsk begravning. Begravningen sker efter middagsbönen och gravsättningen sker så att den döde har ansiktet vänt mot Mekka.