Anordna Judiska begravningar i Malmö

Judendomen och begravningar

Judarnas religion, Judendomen, är en av de äldsta religionerna och räknas som en världsreligionerna. Judendomen kännetecknas av symbolen Davidsstjärnan och kallas ibland för en moderreligion i jämförelse med kristendomen och islam. De fem Moseböckerna ligger till grund för judendomen och kallas Torah och Talmud är den muntliga läran med uttolkningar av Torah.

Precis som i många andra religioner är människan skapad till Guds avbild enligt judendomen. Livssynen i Judendomen är både ljus och optimistisk, man menar att människan är skapad till ett liv i glädje och tacksamhet. Om man i detta liv följer och förverkligar Guds vilja skall man efter döden uppstå till evigt liv.

Judisk begravning i Malmö

Inom judendomen är bara jordbegravning tillåtet, dock finns det vissa församlingar som accepterar kremationsbegravning. Obduktion får ske endast om det anses nödvändigt. Vid ett dödsfall av en jude skall denne begravas så snart som möjligt, helst inom 24 timmar. Dock får inga begravningar ske under Sabbaten då arbete inte får utföras. 

Medlemmar ur det judiska begravningssällskapet hämtar den döde till församlingens kapell för religiös tvagning, innan kroppen läggs i en enkel kista. Kistan ska draperas med ett bårtäcke med Davidsstjärnan tryckt på. Efter en bönestund i kapellet skall kistan bäras till graven av medlemmar i begravningssällskapet. 

Männen som närvarar på begravningen lägger tre skovlar mull i graven och blommor förekommer inte på en judisk begravning. Ofta uppmanas man ge bidrag till välgörenhet i stället. En grav är helig mark inom judendomen och männen skall bära en huvudbonad på begravningen. De judiska församlingarna har egna begravningsplatser och på årsdagen av dödsfallet har man stenavtäckning.

Judiska begravningsplatser i Malmö

Begravningar på begravningsplatserna nedan ombesörjes av Judiska församlingen, Chevra Kadisha.

  • Gamla Judiska Begravningsplatsen i Malmö
  • Nya Judiska Begravningsplatsen i Malmö